logo.jpg

 

 

siedziba ZNP 004_resize.jpg

  Strona

Strona Główna
Kontakt

Władze Oddziału
Sekcja EiR
Sekcja PAiO

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Informacje Związkowe
Imprezy Sportowe
Imprezy Kulturalne
Porady Prawne
Kursy i Szkolenia

ZARZĄD ODDZIAŁU
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
37-700 PRZEMYŚL

ul.Piotra Skargi 7/2
tel. 016 670 39 39
fax: 016 670 39 39
e-mail: znp.przemysl@wp.pl

IMPREZY KULTURALNE
ZNP W PRZEMYŚLU


IMPREZY KULTURALNE PLANOWANE W ROKU 2018

 • Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  w Rzeszowie-wręczenie odznaczeń dla działaczy związkowych Oddziału ZNP w Przemyślu.

 • Udział w imprezach kulturalnych organizowanych
  przez ZOP ZNP, Oddział ZNP, władze oświatowe i JST

 • Spotkania okolicznościowe z okazji świąt.

 • Prelekcje dla emerytów i rencistów dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony środowiska.

 • Prelekcje dla członków oddziału ZNP poświęcone problematyce przyrodniczej i proekologicznej.

 • Organizacja konkursu dla uczniów szkół przemyskich
  pod tutułem " MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA".Aktualna Godzina:

 

KADENCJA 2014 - 2019