logo.jpg

 

 

siedziba ZNP 004_resize.jpg

  Strona

Strona Główna
Kontakt

Władze Oddziału
Sekcja EiR
Sekcja PAiO

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Informacje Związkowe
Imprezy Sportowe
Imprezy Kulturalne
Porady Prawne
Kursy i Szkolenia

ZARZĄD ODDZIAŁU
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
37-700 PRZEMYŚL

ul.Piotra Skargi 7/2
tel. 016 670 39 39
fax: 016 670 39 39
e-mail: znp.przemysl@wp.pl

SEKCJA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI i OBSŁUGI
ZNP W PRZEMYŚLU

SKŁAD ZARZĄDUPRZEWODNICZĄCA:  SZYWAŁA KRYSTYNA  

                                   

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:   

1. INDYK JULIAN

2. KUNIEC HELENA


CELE I ZADANIA SEKCJI

Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi realizuje
cele i zadania wynikające z:

1. programu działania ZNP,

2. uchwał programowych przyjętych na konferencjach (zebraniach) sekcji odpowiedniego ogniwa,

3. planów organizacyjnych.

Do zadań sekcji należy:

1. podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków materialnych i życiowych pracowników niepedagogicznych,

2. koordynowanie działalności sekcji niższego szczebla,

3. współpraca z zarządem właściwego szczebla Związku Nauczycielstwa Polskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących praw i interesów pracowników niepedagogicznych,

4. opiniowanie aktów prawnych dotyczących pracowników niepedagogicznych,

5. organizowanie szkoleń i konferencji,

6. podejmowanie uchwał i stanowisk dotyczących interesów pracowniczych i sekcji,

7. uczestniczenie w pracach komisji powołanych przez zarządy ogniw ZNP,

8. udzielanie indywidualnej pomocy w sprawach spornych wynikającychze stosunku pracy.

                           
                                 Aktualna Godzina:

 

KADENCJA 2014 - 2019